Η στεγαστική πλατφόρμα της Θεσσαλονίκης

Καλώς ήρθατε στη στεγαστική πλατφόρμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης! Στην πλατφόρμα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τις στεγαστικές πολιτικές στην Ελλάδα, την Ε.Ε. και την Θεσσαλονίκη, τις παρεμβάσεις για την εξασφάληση του δικαώματος στην στέγαση και τα στεγαστικά προγράμματα που υλοποιούνται από τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και τους φορείς της πόλης.